Top
POZNAJ NASZ

Program dla Warszawy

Program Miasto Jest Nasze na wybory samorządowe w Warszawie w 2024

My, członkowie i członkinie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, w pełni oddani ideałom prawa mieszkańców do Warszawy, pragniemy wnieść naszą pasję, zaangażowanie i wizję do serca naszego ukochanego miasta. Zbieramy się jako społeczność, zainspirowani troską o dobro warszawiaków, zachowanie dziedzictwa kulturowego, zrównoważony rozwój, poprawę standardów funkcjonowania samorządu, stworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich. Chcemy, aby każda warszawianka i każdy warszawiak, niezależnie od płci, wieku, miejsca pochodzenia, mógł czuć się dobrze w współtworzeniu naszej przyszłości.

Aktualna polityka samorządowa wymaga zdecydowanego przewietrzenia – miasto powinno być do życia dla każdego mieszkańca, a nie służyć partykularnym interesom partyjnym. Dlatego też my, przedstawiciele i przedstawicielki MJN, mieszkańcy i mieszkanki Warszawy, idziemy wspólnie do wyborów, aby móc nasze idee, nasze pomysły, nasze zaangażowanie przełożyć na służbę dla Warszawy, dla warszawianek i warszawiaków.

Stając przed wyborami samorządowymi, pragniemy przedstawić Program Wyborczy, będący wyrazem naszych wartości, ideałów i konkretnych rozwiązań, mających na celu uczynienie Warszawy jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i rozwoju.

Miasto Jest Nasze - Wspólnie dla Lepszej Warszawy!

Zieleń podnosi jakość życia i ułatwia adaptację do zmian klimatu.  Chcemy spotykać  ją nie tylko w parkach, ale i w centralnych częściach miasta.

Zobacz

Życie w mieście wzmaga stres i poczucie samotności. Dlatego tak ważne jest zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, miejsc i szans do spotkań.

Zobacz
a

Stabilny dach nad głową nie może być luksusem, a wynajem nie może pochłaniać większości pensji warszawiaków.

Zobacz

Konsekwentnie zwracamy uwagę na nadmierne uprzywilejowanie samochodów indywidualnych kosztem pieszych oraz transportu zbiorowego.

Zobacz