Top

Bezpieczny transport dla wszystkich dzielnic

Dążymy do tego, aby polityka transportowa miasta kładła nacisk na stworzenie bezpiecznych, szybkich i dostępnych dla wszystkich mieszkańców połączeń transportowych nie tylko do centrum miasta, ale również zapewniła wygodne relacje obwodowe. Priorytetem dla Miasto Jest Nasze będzie zapewnienie bezpieczeństwa dla najbardziej narażonych grup społecznych. Chcemy dążyć do zakończenia zależności od samochodów poprzez rozwijanie alternatywnych i zrównoważonych środków transportu.
Poprzez te działania będziemy dążyć do stworzenia systemu transportowego, który jest bezpieczny, dostępny i zrównoważony, a jednocześnie odpowiada na różnorodne potrzeby mieszkańców stolicy. Rozbudujemy alternatywne połączenia, które będą dostępne dla każdego mieszkańca. Realnie wprowadzimy priorytet dla bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu. Będziemy kontynuować przebudowę bezpiecznych przejść oraz stworzymy strefy dla pieszych. Rozwiniemy komunikację publiczną, aby mogła zapewnić szybkie i efektywne połączenia w każdej dzielnicy Warszawy. Postawimy również na zrównoważone inwestycje w infrastrukturę transportową tak, aby zapewnić ekologiczne rozwiązania dla całego miasta.

Wizja Zero

Jako Miasto Jest Nasze zobowiązujemy się do wprowadzenia programu Wizja Zero. Chcemy, całkowicie wyeliminować wypadki śmiertelne na drogach na terenie m.st. Warszawy. Wspólnie uczynimy warszawskie drogi miejscem, gdzie wszyscy uczestnicy ruchu będą czuć się bezpiecznie. Stawiamy to jako nasz priorytet w ramach polityki drogowej
Będziemy wspierać i przeznaczać środki przeznaczona na inwestycje w bezpieczną infrastrukturę drogową. Zajmiemy się modernizacją skrzyżowań, w tym ich wynoszeniem na drogach lokalnych, zweryfikujemy istniejące oznakowanie poziome i pionowe pod kątem czytelności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Skończymy z nocnymi wyścigami na warszawskich ulicach. Nie pozwolimy na to, aby ludzie mający za nic bezpieczeństwo mieszkańców, ich warunki bytowe oraz spokojny sen terroryzowali całe miasto. Aktywnie wesprzemy Komendę Stołeczną Policji w celu zwiększenia obecności policyjnej na drogach w godzinach nocnych. Dofinansujemy działania drogówki, umożliwiając im efektywniejsze egzekwowanie przepisów. Zainwestujemy w nowoczesne technologie, takie jak rozbudowa infrastruktury fotoradarowej, odcinkowych pomiarów prędkości oraz urządzeń rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle. Dzięki temu uzyskamy skuteczne narzędzia kontroli i prewencji.
Poszerzymy strefy tempo 30, nie tylko poprzez montaż nowego oznakowania, ale realne działania w terenie. Naszym priorytetem będzie objęcie nią zwłaszcza obszarów mieszkalnych oraz placówek edukacyjnych. Chcemy, aby zarówno piesi, jak i rowerzyści czuli się bezpiecznie, a także zminimalizujemy ryzyko wypadków drogowych w obszarach, gdzie przebywają dzieci i seniorzy.

Rozbudowa transportu publicznego

Nasza wizja rozwoju transportu w Warszawie obejmuje kompleksowy plan poprawy komunikacji publicznej, rozbudowy metra, sieci tramwajowej oraz buspasów wraz z wprowadzeniem zrównoważonych rozwiązań dla transportu indywidualnego.
Zainwestujemy w rozbudowę sieci transportu publicznego, kładąc szczególny nacisk na rozwijanie sieci tramwajowej oraz buspasów. Skończymy z wieloletnim przeciąganiem inwestycji koniecznych dla całego miasta, takich jak tramwaj z Woli na Wilanów, tramwaj na Zieloną Białołękę, czy też tramwaj wzdłuż ulicy Modlińskiej. Zaczniemy projektowanie tramwaju wzdłuż Traktu Królewskiego. Istotna dla nas będzie wysoka częstotliwość kursów i dostępność środków transportu, szczególnie w obszarach słabiej skomunikowanych.
Priorytetem w rozbudowie metra będzie zdecydowana poprawa połączenia z resztą miasta, zwłaszcza słabiej skomunikowanych dzielnic, takich jak Białołęka. Metro jest inwestycją strategiczną i konieczne jest planowanie go w taki sposób, aby zapewnił jak największą oszczędność czasową przy obsłudze jak największej liczby mieszkańców. Zrezygnujemy z planów budowy bardzo źle poprowadzonej M3, skupiając się na projektowaniu i budowie linii M4 oraz M5. Postulujemy rozdzielenie M5 na dwie odnogi na Pradze Południe tak, aby zapewnić dostęp do metra dla całej dzielnicy.
Pasażerki pasażerowie nie powinni zastanawiać się czy dany bilet obowiązują w określonym środku transportu. Włączmy również bilety jednorazowe do Wspólnego Biletu. Ponadto, poszerzymy Wspólny Bilet tak, aby obejmował zarówno komunikację miejską, jak i autobusy kursujące w innych częściach aglomeracji warszawskiej. Będziemy dążyć do tego, aby mieszkańcy korzystający z autobusowych linii grodziskich, pruszkowskich, warszawskich, Kolei Mazowieckich, WKD mieli możliwość skorzystania z jednego biletu, co znacząco ułatwi podróżowanie między różnymi obszarami aglomeracji.
Zapewnimy transparentność w procesie inwestycji drogowych i komunikacyjnych. Na etapie projektowania informacje o planowanych docelowych zmianach w komunikacji zbiorowej będą dostępne dla mieszkańców, umożliwiając im wczesne zapoznanie się z planowanymi zmianami i zgłaszanie uwag.
Inwestycje drogowe zaplanujemy w pierwszej kolejności tam, gdzie znacząco ułatwią podróżowanie zarówno transportowi indywidualnemu, jak i komunikacji zbiorowej, pozwalając na tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich. Poszerzymy Strefę Płatnego Parkowania (SPPN) o kolejne dzielnice oraz utworzymy Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, aby zrównoważyć rozwój miasta i zapewnić mieszkańcom możliwość zaparkowania blisko swojego miejsca zamieszkania.

Zagęszczenie rozkładów

Planujemy zagęszczenie i dofinansowanie rozkładów pociągów podmiejskich, zarówno SKM, jak i KM, jak również autobusów aglomeracyjnych, zwłaszcza w godzinach szczytu, aby zminimalizować czas oczekiwania na przystankach. Pragniemy stworzyć bardziej elastyczny system transportu kolejowego, dostosowany do potrzeb codziennych podróżujących.
Zintegrujemy pory postojów pociągów w punktach przesiadkowych, tworząc efektywny system, który umożliwia łatwe przesiadki między różnymi liniami oraz środkami transportu. W rezultacie podróżni zyskają elastyczność i skrócą czas przesiadek, co zdecydowanie poprawi jakość podróży. Dzięki gęstszym rozkładom pociągów i bardziej efektywnej integracji przesiadek, chcemy zachęcić mieszkańców aglomeracji do korzystania z komunikacji publicznej jako wygodnej i ekologicznej alternatywy dla samochodów prywatnych.

Połączenie sieci dróg dla rowerów

Polityka transportowa postulowana przez Miasto Jest Nasze skupi się na stworzeniu zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych, umożliwiając płynne przejazdy zarówno między wszystkimi dzielnicami Warszawy, jak i wewnątrz nich. Naszym celem jest ograniczenie konfliktów z pieszymi poprzez zapewnienie bezkolizyjnych tras i zwiększenie widoczności dla wszystkich użytkowników dróg.
Zainwestujemy w rozbudowę i połączenie istniejących ścieżek rowerowych, aby stworzyć kompleksowy system umożliwiający bezpieczne przejazdy między różnymi dzielnicami miasta. Dzięki temu rowerzyści będą mieli dostęp do spełniających wszelkie standardy tras na dłuższych dystansach. Zadbamy o audyt miejsc potencjalnych konfliktów z pieszymi i innymi uczestnikami ruchu w celu ich likwidacji, poprawy oznakowania oraz oświetlenia. Zadbamy o regularny monitoring stanu infrastruktury rowerowej oraz jej konserwację, aby utrzymać wysokie standardy jakości. Działania te obejmą naprawy, oznakowanie i modernizację tras, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo infrastruktury.

Hulajnogi elektryczne

Zauważamy, jak dużą rewolucję w mobilności wprowadziły hulajnogi elektryczne na ulicach i chodnikach Warszawy. Niestety, brak regulacji powoduje, że odbywa się to z dużym niebezpieczeństwem dla ruchu pieszego. Skończymy z prywatyzacją zysków i uspołecznianiem kosztów hulajnóg elektrycznych.
Zakażemy jazdy hulajnogami elektrycznymi na chodnikach, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i uniknąć konfliktów w przestrzeniach pieszych. Wprowadzimy system stacji i stref parkowania dedykowanych hulajnogom elektrycznym, co ułatwi kontrolę i organizację ruchu. Takie rozwiązanie przyczyni się do minimalizacji przypadków parkowania hulajnóg w miejscach niedozwolonych i pozwoli na skoncentrowanie środków transportu w określonych obszarach.
Będziemy postulować do Sejmu o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które umożliwią samorządom większą regulację ruchu hulajnóg elektrycznych na terenie miasta. Dążymy do ustanowienia ram prawnych, które pozwolą na skuteczną kontrolę i dostosowanie funkcjonowania hulajnóg elektrycznych do specyfiki lokalnej infrastruktury.

Zebra Plus

W ramach programu chcemy skupić działania samorządu na poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach, szczególnie w kontekście potrzeb seniorów, dzieci i osób niepełnosprawnych. Wytyczymy dodatkowe przejścia na skrzyżowaniach, na których obecnie brakuje przejść dla pieszych w wybranych relacjach, bądź nie ma ich wcale. Dzięki temu chcemy zapewnić dostęp do bezpiecznego poruszania się po mieście, gdzie piesi mogą komfortowo przekraczać jezdnię.
Dostosujemy przejścia do potrzeb wszystkich mieszkańców Warszawy, w tym seniorów, dzieci i osób niepełnosprawnych. W centralnych dzielnicach miasta oraz na przejściach z dużym ruchem pieszym będziemy likwidować tzw. żółte przyciski i detekcję pieszych zamieniając ją na detekcję pojazdów na jezdni. Elementy infrastruktury, takie jak chodniki, oświetlenie czy sygnalizacja świetlna, zostaną dostosowane, aby umożliwić łatwiejsze i bezpieczniejsze korzystanie z przejść przez różne grupy społeczne. Wydłużymy czas sygnału zielonego na przejściach, umożliwiając pieszym komfortowy i bezpieczny przejazd przez jezdnię. Zweryfikujemy monitoring bezpieczeństwa przejść dla pieszych nie tylko na ulicach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich, ale również na wszystkich drogach zarządzanych przez dzielnice.

Miasto Jest Nasze - Wspólnie dla Lepszej Warszawy!