Top

Program dla Żoliborza

Chcemy, żeby do 2030 roku dzielnica Żoliborz była w pełni dostępna dla wszystkich mieszkańców – również tych najmłodszych, najstarszych i ze specjalnymi potrzebami. Czas na odważne zmiany, dzięki którym ocalimy naszą zieleń, rzeki i przyrodę. Jesteśmy gotowi do działania z poszanowaniem wartości, na których wyrósł Żoliborz.

10 tematów, które chcemy podjąć jako Radni:

 1. Bezpieczeństwo i komfort pieszych
 2. Uporządkowanie placów Wilsona, Inwalidów i Grunwaldzkiego
 3. Większy budżet na zieleń i spójne standardy pielęgnacji
 4. Rozbudowa sieci dróg rowerowych
 5. Lepsza oferta transportu publicznego
 6. Wydzielenie stref przyrody w parkach
 7. Dostępne i inkluzywne obiekty sportowe
 8. Większy budżet dla Żoliborskiego Domu Kultury i bibliotek
 9. Cykliczne imprezy z udziałem lokalnych artystów i rzemieślników
 10. Uporządkowanie i ochrona bazarków przy Hali Marymonckiej i na Włościańskiej
 11. Walka z hałasem

ZROZUM ŻOLIBORZ

Żoliborz to stan ducha, przeszywa nas na wskroś. Choć mieszkamy w różnych zakątkach, mamy inny widok z okna, łączy nas nić. Łączą nas parki, łączy ład urbanistyczny, od dwóch lat łączą nas parkometry. 

Rozumiemy tu każdą radość, naszą dumę i nasze awantury.

Chcemy budować między nami poczucie wspólnoty, jakie mamy wszyscy podczas żoliborskich potańcówek. Chcemy, aby zarząd dzielnicy i radni nie byli dla Was anonimowi.

Rozumiemy potrzebę dialogu i rozwoju naszej lokalnej demokracji, aby unikać konfliktów i wspólnie dążyć do celów.  

Rozumiemy żoliborską przyrodę, jej przeszłość i trudną przyszłość.

Rozumiemy wyzwania zmian klimatu i wiemy, że Żoliborz może być liderem w budowaniu odporności na problemy, z jakimi już teraz zaczynają się mierzyć miasta.

Rozumiemy, że człowiek jest częścią przyrody. Chcemy zadbać o drzewa stare, zatroszczyć się o nowe, poprawić naszą relację z wodą, fauną i florą. 

Rozumiemy, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch.

Zdrowe ciało musi mieć dostęp do dobrej żywności i aktywności fizycznej. Bliska jest nam ochrona żoliborskich bazarków, drobnego handlu i rzemiosła.

Zdrowy duch musi mieć dostęp do zieleni i przestrzeni, w której spędzi czas z bratnią duszą.

Rozumiemy, jak ważna jest przestrzeń publiczna, mamy wielkie marzenia względem żoliborskich placów – chcemy, aby były pełne życia, dostępne – ale też małych podwórek: tych między wspólnotami i tych spółdzielczych.

Rozumiemy, że żoliborzanom w każdym wieku potrzebna jest infrastruktura sportowa.

Rozumiemy dynamikę rozwoju miasta. Na pamięć znamy żoliborskie plany miejscowe, których założenia w wielu fragmentach wymagają aktualizacji. Chcemy modernizacji największych arterii Żoliborza, aby hałas i zanieczyszczenie były mniej uciążliwe, a ruch rowerowy był skierowany na odpowiednio przygotowane trasy.

CHODZI O ŻOLIBORZ

 

DOSTĘPNY

 

Chcemy, żeby do 2030 roku dzielnica Żoliborz była w pełni dostępna dla wszystkich mieszkańców. Wyznaczymy niezbędne chodniki i przejścia dla pieszych. Uzupełnimy sieć dróg rowerowych w dzielnicy i zapewnimy połączenie z centrum miasta. Zmienimy ulice Popiełuszki i Powązkowską z tras szybkiego ruchu w ulice o ludzkiej skali. Poprawimy ofertę transportu publicznego, szczególnie na nowych osiedlach Żoliborza. Wyznaczymy szkolne ulice, tak żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Zajmiemy się kwestią dodatkowego oświetlenia ulic i parków. Zamontujemy monitoring w newralgicznych punktach.

 

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE

 

 • Remonty lub budowa chodników: na ulicach Krajewskiego, Dymińskiej, Tołwińskiego, Mierosławskiego; wzdłuż Braci Załuskich i Broniewskiego, Krasińskiego (od Broniewskiego do Popiełuszki); przy Arhelanie na osiedlu Zatrasie, na Rydygiera pod  wiaduktem Jana Pawła. 
 • Remonty lub budowa przejść dla pieszych, np. Powązkowska 44.
 • Budowa dróg rowerowych: Powązkowska od węzła S8  aż do Okopowej;  na Krasińskiego – od Popiełuszki do Powązkowskiej; w osi placu Lelewela od Słowackiego do Mickiewicza; na Mickiewicza od Zajączka do pl. Wilsona. 
 • Nowe przystanki/częstsze kursy autobusów z: alei Wojska Polskiego, szkolny autobus.
 • Dodatkowe oświetlenie w parkach: Sady Żoliborskie, Żywiciela, Kępa Potocka, Kaskada.
 • Uzupełnienie sieci miejskiego monitoringu.
 • Rozwinięcie programu szkolnych ulic.
 • Powiększenie terenu dla dzieci w SP 396 Anny German poprzez wyprowadzenie intensywnego ruchu kołowego z dala od szkoły.

 

NOWOCZESNY 

 

O nowoczesności miasta powinien świadczyć dobrostan człowieka i stan środowiska. Po pięciu latach widzimy, że zielonych zasobów Żoliborza nie traktuje się z należytym szacunkiem. Przeznaczymy więcej środków z budżetu dzielnicy na ochronę środowiska. Ujednolicimy standard dbania o zieleń wśród instytucji miasta, dzielnicy i spółdzielni. Przygotujemy Żoliborz na zmiany klimatyczne: posadzimy drzewa i zieleń niską, które dają ochłodę podczas rekordowych upałów i filtrują powietrze. Zerwiemy zbędny beton i asfalt, żeby woda powoli wsiąkała w glebę. Zadbamy o czyste powietrze i zajmiemy się ograniczeniem hałasu, który uprzykrza nam codzienność. Uporządkujemy place: Wilsona, Inwalidów i Grunwaldzki, tworząc z nich zielone serca dzielnicy. Uspokoimy ruch na głównych żoliborskich arteriach. 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA I INWESTYCJE

 

 • Planowanie inwestycji bez wycinek. W razie koniecznej wycinki za każde drzewo wycięte przez inwestycję posadzimy 3 duże drzewa.
 • Zszycie dwóch odcinków alei Wojska Polskiego – czas na przejście przez środek placu i remont dzielnicowej części alei. 
 • Zaplanujemy ogrody deszczowe.
 • Przebudowa placu Wilsona celem zwiększenia komfortu pieszych, skrócenia przejścia i rozwiązania problemu zbyt wąskich chodników, wytyczenia dróg dla rowerów, dodanie zieleni.
 • Posadzimy krzewy i drzewa przy głównych trasach, żeby zbierały pył wzbijany przez samochody.
 • Wyciszymy parki Kaskada i Kępa Potocka, stosując dodatkowe nasadzenia i ekrany.
 • Będziemy postulować obniżenie prędkości na Wisłostradzie, fotoradary akustyczne na głównych arteriach żoliborskich. 
 • Zbadamy możliwości wsparcia opieki nad drzewostanem Parku Żywiciela.
 • Strefa ochrony przyrody na skarpie w parku Kępa Potocka.
 • Ochrona drzew przy ulicy Boguckiego. 
 • Likwidacja parkingu na zieleni przy ROD Ostrowiecka.
 • Ukończenie parku linearnego na Krasińskiego.
 • Realizacja nowych skwerów: przed barem Sady i przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
 • Zakrzewienie parku WIML.
 • Objęcie parku Sady Żoliborskie dodatkową formą ochrony prawnej i strategia pielęgnacji. 
 • Finalizacja przejęcia terenu Glinianek od WSM (jest decyzja walnego zebrania) i lepsza renaturyzacja terenu.
 • Rewitalizacja architektoniczna parku Kaskada: wyciszenie przestrzeni.
 • Remonty podwórek będących pod administracją ZGN.
 • Podjęcie działań na rzecz spójnego standardu dbania o zieleń – chcemy, aby koszono i grabiono mniej, aby dbano o bioróżnorodność i lepiej dbano o stan drzew.
 • Podjęcie działań na rzecz wprowadzenia w Warszawie radarów akustycznych i nowych punktów odcinkowych pomiarów prędkości. 
 • Wsparcie WSM w utrzymaniu części wspólnych osiedli WSM (Zatrasie, Sady, Serek to osiedla, z których infrastruktury – parki, chodniki, oświetlenie, place zabaw – korzystają wszyscy. To naturalne ciągi komunikacyjne do placówek oświatowych), a koszty ponoszą jedynie mieszkańcy osiedli

 

W DOBREJ FORMIE

 

Mimo pięknych tradycji brak na Żoliborzu dostępnej i inkluzywnej infrastruktury sportowej. Doprowadzimy do finalizacji remontu stadionu Marymont i jego otwarcia w formule, która nie będzie wykluczać osób mniej zamożnych. Stworzymy sieć miejsc do uprawiania sportu na ogólnodostępnych terenach z zachowaniem zieleni w formule, która nie będzie przeszkadzać sąsiadom. 

 

Przykładowe działania i inwestycje:

 • Remont stadionu Marymontu i dofinansowanie klubów sportowych.
 • Wydłużenie otwarcia boisk szkolnych dla mieszkańców. 
 • Budowa małych boisk i skwerów sportów miejskich, np. przy Górkach Włościańskich lub przy Wybrzeżu Gdyńskim.
 • Realizacja nowych obiektów sportowych w drodze konsultacji społecznych, np. bulodromów, tras biegowych, stołów do tenisa stołowego, ścieżki rekreacyjnej na spacery i nordic walking przy ulicy Ostrowieckiej czy wykorzystanie potencjału terenów nadwiślańskich. 
 • Rewitalizacja architektoniczna parku Kaskada: remont istniejących boisk i rozbudowa skweru sportów miejskich.

 

KULTURALNY

 

Żoliborz to dzielnica artystów, ale dzielnicowe wydarzenia kulturalne pozostawiają wiele do życzenia. Brakuje dostępu do kultury i rozrywki, poza komercyjnymi kinami i teatrem. Żoliborski Dom Kultury ma dostępną zbyt małą przestrzeń aby zapewnić wystarczającą ofertę zajęć dla mieszkańców dzielnicy. Lokalni artyści narzekają na niewystarczającą ofertę przestrzeni zdatnych na pracownie. 

 

Będziemy wspierać lokalnych artystów i zapraszać ich do współtworzenia wydarzeń kulturalnych wysokiej jakości. Znajdziemy miejsce na Żoliborski Dom Kultury na miarę wymogów naszej dzielnicy i zwiększymy budżet żoliborskich bibliotek, które wymagają remontu i wsparcia pracowników. Stworzymy nowe miejsca spotkań dla mieszkańców, w tym dzieci i seniorów, będziemy wspierać te istniejące w prowadzeniu działań kulturalnych i integracyjnych. 

 

Zadbamy o to, aby żoliborskie instytucje dbały o dobrze przygotowany materiał promujący nasz dorobek kulturalny.

 

Przykładowe inwestycje:

 

 • Żoliborskie potańcówki pod Teatrem Komedia. 
 • Nowa siedziba Żoliborskiego Domu Kultury na placu Grunwaldzkim. 
 • Wpasowanie w tkankę społeczną Żoliborza kompleksu muzealnego (Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskiego). 
 • Remont szkoły na Włościańskiej, dokończenie inwestycji boiska. 
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci – wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni i środków na wynagrodzenia. 
 • Dożywianie dzieci. 
 • Nauka o rzemiośle  wykorzystajmy potencjał naszych rzemieślników. 
 • Nauka o samorządzie. 
 • Nowa edycja książki o Żoliborzu w języku polskim i angielskim. 
 • Wirtualne muzeum Żoliborza – zwłaszcza dla architektów i urbanistów. 
 • Nagranie przewodników audio. 
 • Remont Sali w kinie Elektronik. 
 • MAL na Zatrasiu, np. w pawilonie wzdłuż Broniewskiego, celem aktywizacji tutejszych seniorów i intergracji społeczności. 

 

WSPÓLNY

 

Jesteśmy wspaniałą społecznością lokalną, ale moglibyśmy poznać się bliżej i lepiej wykorzystywać nasz wspólny potencjał. Brakuje nam miejsc i inicjatyw, w których spotykamy się wszyscy. W efekcie dochodzi do wykluczenia seniorów i problemów z integracją cudzoziemców. Brakuje też wsparcia dla rzemieślników, przedsiębiorców oraz artystów, którzy tworzą klimat naszych ulic. Nie zapominajmy też o żoliborskich zwierzętach, które również są mieszkańcami naszej dzielnicy.

 

Najwyższy czas na inwestycję w wydarzenia i miejsca skierowane do wszystkich – łatwo dostępne i bezpłatne. Należy także chronić naturalne miejsca sąsiedzkich spotkań, jak bazarki. Chcemy zadbać o to, aby kolejne pokolenia potrafiły zbudować społeczność zbudowaną na wzajemnym szacunku. 

 

Rozwinięcia wymaga forma prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Lepszy dialog to mniej konfliktów i trafniejsze inwestycje. Przez ostatnie lata byliśmy gorącymi orędownikami konsultacji społecznych i kampanii informacyjnych w każdej ważnej dla mieszkańców sprawie. Zbyt mało mieszkańców bierze udział w komisjach Rady Dzielnicy. 

 

 • Rozwój sieci domów wsparcia dziennego, dofinansowanie opieki domowej, tworzenie klubów seniora.
 • Wykorzystanie zasobów lokalowych dzielnicy do otwarcia community diner – „stołówki” dofinansowywanej przez dzielnicę, która jest jednocześnie miejscem międzypokoleniowych spotkań i aktywności.
 • Uporządkowanie i ochrona bazarków przy Hali Marymonckiej i na Włościańskiej.
 • Udostępnianie rzemieślnikom i artystom lokali na preferencyjnych warunkach oraz promocja ich działalności podczas wydarzeń. 
 • Zajęcia w szkołach o:
 •  architekturze na przykładzie żoliborskich osiedli, 
 • samorządności, celem budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • rzemiośle – tropem żoliborskich rzemieślników. 
 • Rozwój strategii antyprzemocowej w szkołach

Jeśli te postulaty są Tobie bliskie, prosimy Cię o głos o na nas w wyborach 7 kwietnia.