Top

CHODZI O ŻOLIBORZ

WSPÓLNY

Otwarcie Społecznej Stołówki na wzór kopenhaski: miejsca międzypokoleniowych spotkań i aktywności.

Udostępnienie rzemieślnikom lokali na preferencyjnych warunkach oraz promocja ich pracowni podczas wydarzeń.

Budowa całorocznego kąpieliska na Wiśle i odtworzenie kąpieliska na Kępie.

Remont stadionu Marymont i boisk w parku Kaskada.

 

BEZPIECZNY

Dodatkowe oświetlenie w parkach Kępa Potocka i Kaskada.

Rozbudowa siatki dróg rowerowych w dzielnicy.

Uzupełnienie sieci miejskiego monitoringu.

 

ZIELONY

Nasadzenia bylin i kwiatów w pasach zieleni między ulicami.

Utworzenie strefy ochrony przyrody na skarpie w parku Kępa Potocka.

Wyciszenie parków Kaskada i Kępa Potocka poprzez dodatkową zieleń i ekrany.

 

KULTURALNY

Święta ulic i placów w formie pikników, potańcówek i kiermaszy – z udziałem żoliborskich artystów i przedsiębiorców.

Współpraca z lokalnymi teatrami i kinami w organizacji zajęć dla dzieci i seniorów na każdą kieszeń.

Zajęcia w szkołach o architekturze żoliborskich osiedli i lekcje rzemiosła.

Bezpłatny przewodnik audio po dzielnicy.

 

ESTETYCZNY

Rewitalizacja placu Wilsona w zieloną i dostępną przestrzeń.

Uporządkowanie i ochrona bazarków przy Hali Marymonckiej i na Włościańskiej.

Wprowadzenie standardów dotyczących szyldów na głównych ulicach i placach.